privatpersoner

Som privatperson får du grundig og god undersøkelse, behandling og pleie hos oss. Vi har ikke lang ventetid og kan tilby akuttime på dagen om tillstanden krever hurtig undersøkelse og behandling. Enten du har smerter eller kommer for å hindre at smerte oppstår vil vi gjøre en skikkelig analyse av kroppen din og de ​​svakheter som med rimelighet kan forårsake dine symptomer. For oss er din helse i sentrum, og derfor er det viktig at undersøkelsen og behandlingen er grundig utført. Vi behandler og arbeider med alle akutte og kroniske lidelser fra muskel-skjelettsystemet inkludert forebygging av disse . Ved å behandle ulike ledd, muskler og leddbånd, etc. kan man lindre  tungt belastede og utsatte områder. Ved å eliminere ubalanser hjelper man kroppens evne til å håndtere ulike belastninger.

Bestill time idag Noen av de vanligste tillstander en kiropraktor bahandler er: 

  • Hodepine: Rundt 90 prosent av all hodepine er spenningshodepine. Det er ufarlig og vanligvis går det bort av seg selv. Spenningshodepine er en av de vanligste årsakene til at pasienter søker seg til oss. Spenningshodepine er nå mer vanlig enn noen gang i vårt samfunn. Forskning har vist klare sammenhenger med stress, dårlig holdning, tretthet, angst og depresjon. Spenningshodepine kan slå inn i en kronisk fase dersom man unnlater å ta tak i årsaken med en gang. Noen medisiner har bivirkninger som kan forårsake hodepine og visse sykdommer kan gi en undertrykkende hodepine som ligner spenningshodepine. Derfor undersøker vi grundig og utfører tester på alle pasienter med spenningshodepine. Vi behandler hodepine med Massasje, akupunktur og triggerpunkts terapi og eventuelt manipulasjon hvis det er låsninger.
  • Migrene: Den eksakte årsaken til migrene for tiden ikke kjent. Det er teorier som peker mot atdet kan være vaskulære og eventuelt muskulære årsaksfaktorer, men det finns ingen klare bevis for at hva som kan være årsaken til et anfall. Men det er noen triggere som stress, hormonelle forandringer eller visse matvarer og drikkevarer. Det er i tillegg til migrene ofte vanlig at man har spenningshodepine dette gjør at det er vanskelig å sette riktige diagnose. Symptomene ved migrene er ofte vanligvis ensidig alvorlig hodepine, lyd og Lys følsom og kvalme. Anfallene varer i alt fra 4 timer til 3 døgn. Vår erfaring viser at behandling der man kombinerer kiropraktisk manipulasjon, bløtvevs terapi, muskeltøying er nødvendig for at resultatet skal bli bra.
  • Nakkesmerte: Nakkesmerter er definert som smerter eller ubehag i området fra undersiden av skallen ned til toppen av skulderen. Nakkesmerter er et svært vanlig symptom blant befolkningen. Kvinner blir oftere rammet enn menn. 50 prosent av befolkningen har hatt nakkesmerter. Nakkesmerter er ikke en sykdom i seg selv, men snarere et symptom. Symptomene kan skyldes flere årsaker. Dersom nakkesmerter har vart mer enn 3 måneder, blir det klassifisert som kroniske nakkesmerter. I de fleste tilfeller kan du ikke finne en direkte årsak til nakkesmerter. Noen undersøkelser tyder på at det er en sammenheng mellom kroniske smerter i nakke og psykososiale faktorer, arbeidsrelaterte forhold og ensformig kroppsholdning. Kiropraktisk behandling har vist god effekt i behandling av en rekke slike nakkesmerter. Prognosen er god hvis du fortsatt er aktiv og får effektiv behandling og god oppfølging.
  • Ryggsmerte: Ryggsmerter er en av de vanligste årsakene til at man går til kiropraktor. Det kan påvirke folk i alle aldre og forårsaker store lidelser for dem som berøres. Sykdommer i korsryggen er anslått til å koste samfunnet anslagsvis 15 milliarder kroner gjennom sykemelding, omskolering og tidlig pensjonering. Disse problemene må tas på alvor og ikke avfeies som forbigående med kun trening og smertestillende behandling alene . Korsryggsmerter kan forekomme i en rekke strukturer, hver med sin optimale behandlingstrategi. Disse strukturene kan forårsake smerte lokalt i korsryggen eller stråle nedover i skinke, hofte eller lyske, på en side eller begge sider. Visse strukturer i korsryggen kan føre til at smertene fortsetter ned i et ben og helt ned til foten, kan også gi nummenhet, kribling, muskelkramper og svakhet i enkelte muskelgrupper. Kiropraktisk behandling har vist seg å ha god effekt.
  • Ischias-smerter: Isjias-smerte er smerte som stråler fra korsryggen til benet helt til bunnen av foten. ischias-smerter kan skyldes mange ulike årsaker. Skiveprolaps skyldes at den tannkremlignende substansen i mellomvirvelskivene har lekket ut og trykker på en nerverot i korsryggen. Hvis du opplever problemer med å kontrollere urin og avføring eller tap av følelse i underlivet, bør du søke akutt behandling. Mange mennesker går rundt med en skiveprolaps på ulike nivåer uten å ha noen symptomer eller isjias-smerter. Smerter som stråler ned i benet kan også være fra andre strukturer. Andre årsaker til isjias-lignende smerter i benet er overbelastning eller feilbelastning av ryggraden, bekkenet og er ofte musklesmerter med utstrålning. Hoftesmerter, knesmerter og innsnevring av blodkar kan også ligne på ischias-smerter. Smerten er ofte ikke så tydelig som i isjias forårsaket av skiveprolaps. Her er grundig undersøkelse viktig for å sette riktig diagnose. 
  • Senebetennelse: Senebetennelse, eller mer presist kalt tendinopati, er en betennelse, irritasjon eller skade i en sene – en av de tykke fibrøse bånd som fester muskelen til benet.  Er skaden akutt med tilhørende inflammasjon blir den klassifisert som tendinitt, man kan da få noe hevelse og rødhet i området rundt skaden. Om tilstanden er kronisk det vil si at man har hatt denne i tre måneder eller mer, klassefiseres det som en tendinose. Tendinose er en skadet eller irritert sene uten at inflammasjon er tilstede. Begge tilstandene fører til smerte og ømhet på utsiden av leddet. Tendinopati kan oppstå i hvilken som helst av kroppens sener, men er mest vanlig rundt skuldre, albuer, håndledd og hæler.
  • Idrett/mosjonsskader: Selv om du er mosjonist og ikke ser på deg selv som idrettsutøver er skadene og behandlingen av disse ofte de samme. Det er viktig hvis man ikke vil miste initiativet å få behandling så tidlig som mulig så man kan komme tilbake i aktivitet så fort som mulig. Les mer om de ulike skadene på siden om Les mer her

Bestill time idag