bedriftshelsetjeneste
Bestill time idagRygg og nakkesmerter er en av de vanligste årsakene til at man søker hjelp hos lege eller kiropraktor. Mange av disse problemene fører dessverre til sykemeldinger og betydelige kostnader på næringslivet og samfunnet. Symptomer og plager fra bevegelsesapparatet kan med fordel behandles og forebygges og på denne måten lede til å redusere kostnader for selskapet og unødvendig lidelse for den ansatte. I tillegg gir vi den ansatte informasjon og opplæring om hvordan man kan forebygge, bekjempe at disse forholdene oppstår. Nye tall fra SINTEF viser at en arbeidstaker med én ukes sykefravær koster en bedrift i snitt 13000 kroner. Det betyr 2600 kroner per dag.  Det er med andre ord mye å spare på forebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Kiropraktorbehandling kommer meget godt ut i en fersk studie som ser på arbeidsrelaterte ryggplager. Resultatene i denne studien viser at pasienter som har fått forebyggende behandling av kiropraktor har langt mindre risiko for å få tilbake korsryggryggplager som fører til sykefravær, sammenlignet med behandling av andre helseaktører. Det verdt å merke seg at en gjennomsnittlig behandlingsserie hos kiropraktor koster mindre enn én fraværsdag. Les mer her

Sykenærvær eller arbeidstakere som lider av smerte men ikke tar ut sykemelding og presser kroppen, utsetter kroppen for en påkjenning som kan resultere i at kroppen blir i stadig værre forfatning og man får en kronisk lidelse som kan føre til en rekke sykemeldinger på et senere tidspunkt. Med riktig behandling og oppfølging  kan mange sykemeldingsdager og mye smerter hos arbeidstakeren unngås. Det er viktig med et tett samarbeid mellom bedrift og behandler.

Vårt mål med en bedriftsavtale er å:

  • Gi de ansatte behandling slik at de kan konsentrere seg om arbeidsoppgavene istedet for smerten
  • Øke produktiviteten, akkurat som det er med idrettsutøvere er det med arbeidstakere, bedre funksjon og redusert smerte gir bedre prestasjon
  • Redusere sykefraværet gjennom forebyggende tiltak
  • Bedre arbeidsmiljøet i bedriften ved at de ansatte føler seg godt tatt vare på
Bestill time idag