Massasje for muskulære spenninger som sitter i dyp og overfladisk muskulatur. Skaper avspenning, balanse i muskelforhold og økt sirkulasjon i dypereliggende vev. En felles grunntanke i all massasje er at det fremmer helse og velvære, at det øker blodsirkulasjonen og er avspennende.

Den senere tid har det innen klassisk massasje vært fokusert sterkere på en sammenheng mellom psykiske/ følelsesmessige og kroppslige plager. Dette åpner for at årsak til sykdom kan være så vel psykisk som fysisk. Samtidig har man med basis i forskning anerkjent at massasje kan ha effekt på immunsystemet. Således åpner man opp for at massasje også kan ha virkninger på sykdom generelt sett, selv om dette som regel ikke er hovedfokus i behandlingen.

Det er ikke rapportert om alvorlige bivirkninger av massasje. Fysiske bivirkninger kan være allergiske reaksjoner på oljer, stølhet, kink eller muskulær ubalanse. Akutt betennelse, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres/ spres av massasje. Det kan også oppstå reaksjoner som kulde-varmefornemmelser, hjertebank, hodepine og kvalme ved visse former for massasje.

Bestill time idag