Bestill time idagOrdet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr “å utføre med hendene”. Den kiropraktiske behandlingen er spesielt tilpasset hver enkelt pasient. Vi behandler alt fra små barn til godt voksne og eldre pasienter med svært ulike problemstillinger. Det kreves derfor en profesjonell vurdering av det enkelte tilfellet og gode oppdaterte forskningsbaserte kunnskaper for å oppnå gode resultater. Kiropraktoren stiller diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgen eller andre undersøkelser.

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-, muskel og skjelettsystemet, samt å gi råd for bedret helse. Kiropraktisk behandling har som målsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

Kiropraktikk har vært praktisert i Norge siden 1922, og metoden har det meste av denne tiden vært betraktet som alternativ behandling. I 1988 ble tittelen kiropraktor beskyttet, og utøvere måtte være autorisert og ha lisens iht «Lov om helsepersonell» på linje med annet helsepersonell.

Norske kiropraktorer fikk fra 1. januar 2006 status som primærkontakt innen sitt kompetanseområde på samme måte som leger, tannleger og psykologer er det. En kiropraktor har henvisningsrett til sykehus, spesialister, fysioterapi og radiologiske undersøkelser samt rett til å sykmelde inntil 12 uker. Kiropraktorer har refusjonsrett fra NAV for inntil 14 årlige behandlinger per pasient.

Bestill time idag