Akupunktur en effektiv behandling av muskulære triggerpunkter (muskelknuter, myalgier), samt kroniske smertetilstander i muskel og skjelettapparatet. Triggerpunkter er knuter i muskulaturen som kan gi en forkortet muskel, endret muskelfunksjon og smerter. Ved hjelp av en tynn nål inaktiveres triggerpunktet, og muskelen gjenopptar sin normale lengde og funksjon. Ved kroniske smertetilstander i for eksempel skulder eller korsrygg har nyere forskning vist at akupunktur kan være effektivt. Nålebehandling kombineres som regel med andre behandlingsteknikker etter pasientens behov.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.